Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: LESZEK RZEŚNIOWIECKI RADE-OIL

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy LESZEK RZEŚNIOWIECKI RADE-OIL.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:
– utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
wartość projektu ogółem: 37 488,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 37 488,00 PLN
Beneficjent: LESZEK RZEŚNIOWIECKI RADE-OIL

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top